Wincenty Firmowski

Wincenty Firmowski

Wincenty Firmowski Januszewice | 4 km na zachód od Opoczna tekst Piotra Gana z 1968 roku kapela Wincentego Firmowskiego | 1966 rok | fot. Piotr Gan | Arch. PME N. 3128/2 W Opoczyńskim, tak jak i w pozostałych rejonach...