Zrękowiny | Gadka

Zrękowiny Gadka | 36 km na południe od Radomia4 listopada 1959Informatorki: Agnieszka Suwara (ur. 1898) i Zofia Suwara (ur. 1913) Tak jak w czwartek, zgodnie z oświeconym zwyczajem, jest jedynym dniem swatów – dniem zrękowin w Gadce...

Swaty | Gadka

Swaty Gadka | 36 km na południe od Radomia4 listopada 1959Informatorki: Agnieszka Suwara (ur. 1898) i Zofia Suwara (ur. 1913) Bez swata żadne wesele nie mogło dojść do skutku. Swataniem mógł się, zajmować każdy chłop, który jest...

Zwyczaje weselne | Rzewuszyce

Zwyczaje weselne Rzewuszyce | 58 km na zachód od Kielc25 stycznia 1964informatorka: Michalina Grygiel (ur. 1899 r.) Przed około 30. laty w Rzewuszycach utrzymywał się jeszcze stary zwyczaj, że niezamożna dziewczyna wychodząc za mąż –...

Zapusty | Zalezianka

Zapusty Zalezianka | 20 km na północny-wschód od Kielc21 grudnia 1960Informatorka: Rozalia Podkańska Zapusty w Zaleziance nazywają kusakami. W zapustową niedzielę chłopaki zaczepiali pannom idącym do kościoła klocki do zapasek. Robili...

Zwyczaje żniwne | Cisów

Zwyczaje żniwne Cisów | 26 km na południowy-wschód od Kielc20 czerwca 1964Informator: Antoni Witkowski  (ur. w 1922) Do 1938-1939 roku utrzymywał się w Cisowie zwyczaj wspólnego, nocnego żniwa. W tych latach zwyczaj ten znajdował się już...
Share This