Wiejskie lutnictwo

Wiejskie lutnictwo

Wiejskie lutnictwo skrzypce wykonane przez lutnika Józefa Rafalskiego z Jagodnego | lata 60. XX w. fot. Piotr Gan | syg. Arch. PME N. 3062/9 Ustalenie, jakie instrumenty w naszym kraju były poprzednikami skrzypiec i jak postępował rozwój ich budowy...
Jan Ogonowski

Jan Ogonowski

Jan Ogonowski Łódź / Gliniany | 27 km na wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego kompilacja tekstów o Janie Ogonowskim autorstwa Piotra Gana (z 1964 roku) i Michała Maziarza (z 2015 roku) Jan Ogonowski gra do tańca na zabawie...