Wiejskie lutnictwo

Wiejskie lutnictwo

Wiejskie lutnictwo skrzypce wykonane przez lutnika Józefa Rafalskiego z Jagodnego | lata 60. XX w. fot. Piotr Gan | syg. Arch. PME N. 3062/9 Ustalenie, jakie instrumenty w naszym kraju były poprzednikami skrzypiec i jak postępował rozwój ich budowy...