Przesądy rolne

 

Łubnice | 58 km na południowy-zachód od Sandomierza

10 maja 1964

informator: klarnecista (ur. 1903 r.)

 

Nie wolno zaczynać żadnej pracy w polu w piątki, bo to dzień feralny i nie powiedzie się.

W czasie zwożenia zboża do stodół, należy zrzucić z pierwszego wozu dwa albo trzy snopy, nie dotykając ich rękoma – żeby myszy ziarna nie cięły.


Tekst powstał na postawie zapisów Piotra Gana – syg. Arch. PME SP. G. 11/3 (3) zredagowanych przez Monikę Gigier. Notatki autorstwa Piotra Gana pochodzą ze zbiorów Archiwum Naukowego PME, które zostały udostępnione za zgodą Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Share This