Krystyna Ciesielska | śpiewaczka z Brogowej

kapela Jarosława Kobrynia „Od Połańca”

Nagrania zrealizowane w ramach projektu Archiwum Gana dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Share This